logo

Seneste nyheder

Cityavisen, 18. oktober 2013

Klik på billedet for at læse hele artiklen.

Politiken, 7. oktober 2013

Klik på billedet for at læse hele artiklen.

Overblik over sagens udvikling

 • 1966 Københavns kanaler fredes. Af fredningernes servitutter fremgår det bl.a., at der ikke må anbringes faste indretninger i kanalerne.

 • 2001 Københavns borgerrepræsentation beslutter at anlægge en tunnel for fodgængere og cyklister mellem Kvæsthusbroen og Dokøen. Ideen om en tunnel droppes senere - formentlig grundet overvejelser om en broforbindelse til operahuset

 • 2008 Københavns Kommune ansøger A.P. Møller Fonden om et projekt med broer over Inderhavnen og de christianshavnske kanaler. Ansøgningen imødekommes.

 • 2008-2009 Christianshavns Lokalråd og Lokaludvalg indsender talrige indsigelser til bl.a. Københavns Kommune mod planer, som skal tillade broerne.

 • 2009 Kystdirektoratet giver principiel tilladelse til opførelse af broerne.(Direktoratet gav d.30 juli 2001 afslag på en ansøgning om selvsamme forhåndsgodkendelse af broen over Inderhavnen).

 • 2009 Københavns Kommune udskriver konkurrence blandt entreprenører om broforbindelse over havnen.

 • 2009 COWI leverer rapport om skibstælling til Københavns Kommune.

 • 2010 Beregninger viser, at årlige omkostninger for en broforbindelse over Christianshavns Kanal er cirka 10 gange dyrere end omkostningerne for en tunnel.

 • 2011 Anlægsarbejdet startes sidst på året.

 • 2011 Boligselskabet Lejerbo anlægger retssag ved Frederiksberg ret med påstand om, at dispensation til opførelsen af broer over Christianshavns Kanal er ulovlig.

 • 2013 Byggerierne skulle have stået færdig i februar. Entreprenørselskabet E. Pihl og Søn går konkurs, byggeriet står stille og udskydes på ubestemt tid.

 • 2013 Politiken bringer d. 4. og 7. oktober to artikler om sagens forløb. Uenighed blandt politikerne om en omlægning af havnebroerne.